ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

  • Παρακάτω μπορείτε να επιλέξετε απο το ημερολόγιο των εκδηλώσεων μας το φωτογραφικό υλικό που θέλετε να δείτε:
  2007              
  -   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2007   -   -
  2008              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2008   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2008   -   -
  2009              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2009   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2009   1Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2009   -
  2010              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2010   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2010   2Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2010   ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2010
  2011              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2011   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2011   3Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2011   ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2011
  2012              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2012   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2012   4Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2012   ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2012
  2013              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2013   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2013   5Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΝΕΟΛΑΙΑΣ 2013   -
  2014              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ 2014   -   6Η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΑΛΙΑΚΜΟΝΙΤΩΝ 2014   ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2014
  2015              
  ΚΟΠΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ & ΧΟΡΟΣ 2015   ΠΑΝΗΓΥΡΙ 2015   -   ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΟΣ ΧΟΡΟΣ 2015
  2016