Στο πανηγύρι του 2012 ο σύλλογος Αλιακμονιτών Θεσ/νίκης δεν συμμετείχε και την εκδήλωση 

     ανάλαβε ο πολιτιστικός σύλλογος του χωριού ! (δεν υπάρχει αρκετό φωτογραφικό υλικό )