"ΑΛΙΑΚΜΩΝ" - Δεκέμβριος 2017 - Φύλλο 41
Περιοδική έκδοση του συλλόγου Αλιακμονιτών (Βοΐου) Θεσσαλονίκης